Force Now!
Cross-Functional Gym

A sportolás mint jellemformáló tevékenység


A sportolás mint jellemformáló tevékenység


A társadalmi jelenség mellett sajátos emberi tevékenységforma is. Az edzések, versenyek bőséges lehetőséget nyújtanak arra, hogy a sportoló egyén magatartása erkölcsileg pozitív irányba mozduljon. A sportolót sportolás során kemény munkára, önfegyelemre, kitartásra, akarati erőfeszítésre neveljük. A sportban az egyén nemcsak fogalmakat alkot az erkölcsi normákról, hanem ezeket aktív tevékenység közben éli át, így személyiségét öntudatlanul is erősebben formálja. A sportban sok alkalom nyílik a kockázatot, bátorságot igénylő tevékenységekre, határozottságra. A sport tudatos fegyelemre nevel, mely az önuralom, a helyes önértékelés, a szabályos és követelmények elfogadása, illetve a közösséghez való alkalmazkodás képességével alakul ki.

A személyiségjegyek és tulajdonságok a hétköznapi életben nem fejlődnek minden esetben megfelelően. Előfordulhat, hogy valaki nem találkozik versenyhelyzettel, vagy monoton feladatokkal vagy éppen olyan feladatokkal amikben kiemelkedően sikeres lehet. Az edzésen a mozgásos feladatokon keresztül ezek megjelennek.

A sport pszichés hatásai között említhető, hogy csökkenti a belső feszültséget, oldja a szorongást, javítja az énképet. Segíthet az evés- és alvászavarok leküzdésében, elősegíti a beilleszkedés készségét. Mindezek mellett a sport alkalmas a hagyományok kiépítésére és ápolására, a nemzeti színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött, de edzésen túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések, szórakozások, vereségek feldolgozása, eredmények közösség előtti dicsérete mind-mind erősítik a jellemet.

Az önbizalom növelése is lehetséges a sporton keresztül. Sokan azt gondolnánk, hogy ez nem fejleszthető, de ez nem így van, a magabiztosság egy készség, ami fejleszthető. Az önbizalom a gondolkodási folyamataink eredménye. Gondolkodásunk jellege gyerekkorban alakul ki, majd az idő elteltével formálódik. A magabiztosságunk a gondolkodásmódunkkal irányítható. Mivel a gondolkodásmódunkat a teljesítményünk befolyásolja, így ha az adott sportban jól teljesítünk, az önbizalmunk is megnő.

A sport azonban önmagában nem elegendő a teljes emberré válás formálásához. A személyiség fejlődése egy soktényezős, komplex folyamat, melyhez nélkülözhetetlen a családi és az iskolai nevelő hatás, de kétségkívül a sportnak is megvan a maga sajátos szerepe. Mindezek mellett sportolás közben egy olyan dolog történik, ami a mai túlhajszolt, rohanó, aggódással teli informatikai világban igencsak megbecsülendő.ÓRAREND

Jelentkezz be most, várunk Téged mihamarabb!
+36-1-789-5396

Force Now!
Cross-Functional Gym