Force Now!
Cross-Functional Gym

Force Now! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND

Force Now! Cross- funkcionális edzőterem
HÁZIREND

Edzőterem elnevezése: Force Now! Cross-funkcionális edzőterem

Rövid megnevezés: Force Now! Gym

Címe: 1146 Budapest 14. kerület Thököly út 164.

Telefonszám: 06 1 789-5396; 06 1 792-0562

e-mail cím: gym@forcenow.hu

honlap: www.forcenow.hu

Üzemeltető: megafit.hu Kft

Székhely: Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.

Cégjegyzékszám: 13-09-170576

Házirend célja

Jelen Házirend előírja és meghatározza a Cross-funkcionális edzőterem által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek az edzőterem igénybevevőire vonatkoznak.

Jelen dokumentum magába foglalja mindazon rendelkezéseket, amelyek az igénybevett szolgáltatások rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkoznak.

Edzőtermünk fontos célkitűzése és egyben elvárása is, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők betartsák az emberi együttélés általános viselkedési és udvariassági szabályait. Ilyen különösen az, hogy a szolgáltatásokat igénybevevők általánosan elvárható mértékben a rendet, tisztaságot megtartják, az eszközöket csak rendeletetésüknek megfelelő módon használják, vitás helyzetben a teremvezetőhöz fordulnak, és annak döntését, véleményét a teremben tartózkodás idején kötelezően elfogadják, azt vitatni csak utólag, az edzőtermen kívül áll jogukban, így a többi szolgáltatást igénybevevőt a szolgáltatás igénybevételében nem akadályozzák, zavarják. Természetesen jogában áll minden vendégünknek panaszával, véleményével a teremvezetőhöz fordulni, vagy akár a Vásárlók könyvébe beírni.

Házirend módosítása

A megafit.hu Kft jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.forcenow.hu) és az edzőtermében tesz közzé.

Általános rendelkezések

Jelen Házirend személyi hatálya mindazokra kiterjed, akik bármilyen célból az edzőterem területén tartózkodnak. Ilyen különösen az a személy, aki a megafit.hu szolgáltatásainak igénybevevője, szolgáltatás igénybevevő kísérője, vagy egyéb célból ott tartózkodó személy. A Házirend területi hatálya a teljes Cross-funkcionális edzőteremre kiterjed.

A Cross-funkcionális edzőterem szolgáltatásainak igénybevétele napijegy és/vagy bérlet megváltásával lehetséges. Vendégeink a szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges jogosultság megszerzésével (napijegy, bérlet megvásárlása) jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, az abban foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik.

FELHÍVJUK a társaságunkkal szerződéses jogviszonyban nem álló SZEMÉLYI EDZŐK figyelmét, hogy a Force Now! Gym-ben személyi edző szolgáltatás, vagy a gépeink és eszközeink bármilyen módon jövedelemszerzésre történő használata kizárólag az üzemeltető írásos engedélyével, a vele történt megállapodásban foglalt feltételek szerint végezhető! Megállapodás hiányában a személyi edző és a vendég is felszólítható a tevékenység befejezésére és a terem elhagyására, végső esetben pedig a teremből véglegesen kitilthatók.

Jelen dokumentum elérhető és megtekinthető az edzőterem recepcióján, illetve cégünk internetes honlapján (www.forcenow.hu).

Edzőterem nyitvatartási rendje

Cross-funkcionális edzőtermünk az alábbi időpontokban tart nyitva:

Hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 21 óráig, valamint

Szombaton és vasárnap reggel 8 órától este 20 óráig

Cégünk jogot formál a nyitvatartási idő módosítására, amit kellő időben jól látható helyen teszünk közzé (recepció, honlap)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyitvatartási időpont egybeesik az Edzőterembe való legkorábbi belépéssel és a legkésőbbi időpontban történő elhagyásával, így megkérjük tisztelt vendégeinket, hogy a zárási időpontot megelőzően kellő időben kezdjék meg jelen dokumentum céljaiban megfogalmazottakkal összhangban a távozásra való felkészülést, komplexum elhagyását.

Cross-funkcionális edzőteremben igénybe vehető szolgáltatások köre

Edzés módja szerint:

csoportos óra (kérje az aktuális órák listáját a recepción, vagy tekintse meg a honlapunkon)

személyi edzés (meghatározott ideig az edző csak Önnel foglalkozik)

egyéni teremhasználat

Szolgáltatás igénybevételének előfeltételei és a beléptetés szabályai

Az edzőterem szolgáltatásai kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel vehetők igénybe. Vendégeinknek lehetősége van különböző szolgáltatások igénybevételére feljogosító bérlet váltására vagy napijegy vásárlásával történő szolgáltatás igénybevételre. Az aktuális bérletek és napijegyek listája (továbbá eszközhasználati díjak) és árjegyzéke a Recepción és honlapunkon található meg, kérjük válasza ki az Önnek leginkább megfelelőt!

Edzőterem első alkalommal történő igénybevételére vonatkozó szabályok

Az edzőterem szolgáltatásainak első alkalommal történő igénybevételekor a vendég kitölt egy regisztrációs lapot, melyen feltüntetésre kerülnek az alábbi adatai: Név, születési idő lakcím, e-mail cím, telefonszám. Továbbá a Vendégről fényképfelvétel készül, melyet társaságunk kizárólag az azonosítás érdekében tárol és használ fel. A regisztrációs lapon feltüntetett adatok és a fénykép számítógépen rögzítésre kerülnek. A vendég a szolgáltatásokat akkor veheti igénybe, ha a regisztrációs lapját a recepción leadta és ezzel tudomásul veszi a jelen Házirendben foglaltakat, valamint hozzájárul a fénykép készítéséhez és a fényképnek, valamint adatainak a regisztráció és beléptetés érdekében történő kezeléséhez. A megafit.hu Kft. a regisztrációs lapon megadott adatokat kizárólag a nyilvántartás érdekében, illetve választás esetén marketing anyagok megküldése érdekében, a külön Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint tartja nyilván és használja.  A vendégekről készült fényképfelvételeket kizárólag az azonosítás érdekében tároljuk és kezeljük, azokat harmadik fél részére át nem adjuk, kivéve amennyiben ezt hatóság, vagy jogszabály kötelezővé teszi.

Beléptetés Bérletes Vendégeink számára

A bérlet megvásárlásával egy időben egy személyre szóló plasztik kártya (Proximity kártya) kerül átadásra. A kártya tartalmazza mindazon jogosultságokat, amire az adott bérlet megvásárlásával szert tesz. A kapott kártyával lehetősége nyílik a beléptető kapun (forgóvilla) történő belépésre, kilépésre; öltöző szekrény nyitására, zárására, és mindazon szolgáltatások igénybevételére, amire bérlete feljogosítja. Fontos tudnivaló, hogy a beléptető rendszer forgóvillája kilépéskor csak akkor ad szabad utat, ha az Ön által használt öltözőszekrény ajtaja nyitott állapotban van. Abban az esetben, ha zárva felejtette a szekrényt, kérjük, menjen vissza és helyezze az Ön által használt öltözőszekrény ajtaját nyitott állapotba! A kapott kártyát szabadon elviheti, magánál tarthatja mindaddig, amíg bérlete arra feljogosítja. Amennyiben a váltott bérlet jogosultságai lejárnak, kérjük, hogy adja le a recepción. Természetesen lehetősége van új bérlet megváltására is, kérjük, ezzel kapcsolatban forduljon munkatársainkhoz a recepciónál.

Beléptetés Napijegyes Vendégeink számára:

A Napijegy megvásárlásával egy időben egy személyre szóló plasztikkártya (Proximity kártya) kerül átadásra. A kártya tartalmazza mindazon jogosultságokat, amire az adott bérlet megvásárlásával szert tesz. A kapott kártyával lehetősége nyílik a beléptető kapun történő belépésre, kilépésre öltöző szekrény nyitására, zárására, és mindazon szolgáltatások igénybevételére, amire váltott Napijegye feljogosítja. Fontos tudnivaló, hogy a beléptető rendszer forgóvillája kilépéskor csak akkor ad szabad utat, ha az Ön által használt öltözőszekrény ajtaja nyitott állapotban van. Abban az esetben, ha zárva felejtette a szekrényt, kérjük, menjen vissza és helyezze az Ön által használt öltözőszekrény ajtaját nyitott állapotba! A kapott kártyát mivel az csak egy alkalomra szóló belépésre jogosítja fel, kérjük, hogy adja le a recepción.

A plasztikkártya a megafit.hu Kft. tulajdona. A plasztikkártya megrongálódása, elvesztése esetén a megafit.hu Kft. jogosult <st1:metricconverter w:st="on" productid="5000 Ft">5000 Ft felszámítására az új kártya kiállításának költségére.

Mindazok, akik érvényes napijegy vagy bérlet hiányában próbálják edzőtermünk szolgáltatásait igénybe venni, a szolgáltatásból további indoklás nélkül kizárhatók, a szolgáltatás igénybevételéből ideiglenesen, akár véglegesen eltilthatók. A kiutasított szabálytalankodó vendég a megafit.hu Kft-vel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

Napijegy és a bérlet felhasználása

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A napijegy és a bérlet is meghatározott jogosultságot biztosít a vendégnek. Csak arra lehet felhasználni, amire a bérlet feljogosít. Aki kizárólag teremhasználatra vált jogosultságot, az nem vehet részt azzal csoportos órákon. Aki csak csoportos órára szerez vásárlásával jogosultságot, az az óra előtt és után nem veheti igénybe a terem egyéb szolgáltatásait. A kombinált bérlet az adott jogosultságok összességére feljogosít, amit annak megvásárlásával a felhasználó szerez.

Csoportos órákra időpontot foglalni csak a bérlettel rendelkezőknek lehet, ill. olyan napijeggyel, ami előre lett váltva. A foglalás megtehető személyesen a recepciónál, vagy telefonon. A foglalást kezdés előtt 3 órával lehet csak lemondani jogkövetkezmény nélkül, azt követően a foglalásnak megfelelően a bérlet automatikusan terhelődik, akár igénybe lett véve a szolgáltatás, akár nem.

A napijegy és a bérlet napi egyszeri belépésre jogosít fel. Ott tartózkodás alatt, abban az esetben, ha több csoportos órán szeretne részt venni, napi jegy esetén annyi napijegyet szükséges váltani, ahány csoportos órát tervez igénybe venni. Bérlettel rendelkezők esetében minden egyes csoportos órán való részvételhez bérletének újabb kreditfelhasználása vagy napijegy váltása szükséges.

Abban az esetben, ha a bérletes és vagy a napijegyes vendég a forgóvillán át távozik, és aznap újra szeretné a szolgáltatásainkat igénybe venni, arra vagy napijegyváltással, vagy bérletén lévő kreditének újabb felhasználásával jogosult. Speciális esetben lehetőség van kilépésre és újbóli ingyenes belépésre jegyzőkönyv felvétele mellett (pl. belépést követő rövid időn belül kint felejtett dolog behozatala érdekében történő kilépés)

Szociális területek szabályai és talált tárgyak

A Cross-funkcionális edzőterem a szolgáltatást igénybe vevők részére nemek szerinti öltözőket, zárható öltözőszekrényeket és tisztálkodáshoz szükséges szociális helységeket biztosít. Az öltözőkben tartózkodni csak az edzés előtti és utáni indokolt mértékben szabad. Férfiak csak a férfi, a nők csak a női öltözőbe léphetnek be. Mindenki kizárólag csak a saját öltözőszekrényébe nyúlhat bele. Az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező. Értékmegőrzésre korlátozott mértékben lehetőség van a Recepciónál elhelyezett értékmegőrzőben (széf).

Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag az edzőterem szolgáltatásainak igénybevételével alapvetően és szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi elhelyezésére szolgál.

Az öltözőszekrényeket a recepción átvett plasztik kártyával lehet nyitni, zárni. Átöltözést követően, az edzés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a szekrényt bezárta! Az edzést követően, távozás előtt mindig győződjön meg arról, hogy az öltözőszekrényt kiürítette és ajtaját nyitott állapotba helyezte. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az FELELŐSSÉG szabályai című fejezetben található.

Az edzőterembe tilos táskát vagy hasonló tároló alkalmatosságot bevinni. A terembe csak az edzéshez szükséges, dolgok vihetők be. Minden egyebet kérjük, zárjon be az öltözőszekrényébe, értéktárgyait pedig helyezze el az értékmegőrzőben!

A talált tárgyakat minden az edzőterem területén tartózkodó személy a recepción köteles jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakat az edzőterem egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

Az öltözőszekrények ajtaja minden este zárást követően kinyitásra és kiürítésre kerülnek. A szekrényekben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Bérelhető eszközök

A bérelhető eszközökkel kapcsolatban további információért érdeklődjön a recepción!

Előírások, korlátozások és tilalmak a Cross-funkcionális teremben és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan

A DOHÁNYZÁS az egész létesítmény területén és a bejárat 5 méteres körzetében TILOS.

Ittasan, tudatmódosító szerektől befolyásoltan a létesítmény egész területére TILOS a belépés, az ilyen személy beengedését jogosultak vagyunk megtagadni.

Tiltott teljesítménynövelők, szeszes ital drogok narkotikumok behozatala és/vagy fogyasztása a létesítmény egész területén TILOS!

A vendég felel a saját orvosi egészségügyi alkalmasságáért, így akkor jár el megfelelő körültekintéssel, ha a mozgás megkezdése előtt, illetve utána is rendszeresen sportorvosi vizsgálaton vesz részt.

Az esetleges sérülések, balesetek elkerülése érdekében minden vendég csak és kizárólag megfelelő fizikai, egészségügyi és pszichés állapotban léphet be a létesítmény területére és veheti igénybe a szolgáltatásokat.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező vendégek által nem vehetők igénybe!

Az általános higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében a szolgáltatást igénybevevő köteles betartani az arra vonatkozó és elvárható szabályokat. A terembe (fekete gumiszőnyeggel fedett terület) csak sportöltözetben, kizárólag beltérben használt sportcipőben szabad belépni, papucsban belépni TILOS! A teremben kötelező váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő használata. Az öltözéknek alkalmas kell legyen az edzésre, nem lehet kihívó és kirívó, a testet megfelelően takarnia kell. Ennek elbírálása (megfelelőség) a terem alkalmazottjainak kizárólagos jogosultsága.

Az eszközök használata után a szolgáltatást igénybevevőnek higiénia és tisztaság megtartása és fenntartása érdekében az edzőterem által biztosított fertőtlenítő szerrel és papírtörlővel olyan állapotba kell hozni az általa használt eszközt, hogy az a következő vendég számára használatra alkalmas legyen.

Az edzőterem zenét szolgáltat, egyéb zene csak fülhallgatón keresztül, személyi használatra lehetséges.

Az üzemeltető a teremben előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult változtatásokat, átalakításokat végrehajtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a változtatások az órarend esetleges megváltoztatásával és/vagy a teremben lévő eszközök megváltoztatásával is járhatnak! FELHÍVJUK vendégeink figyelmét, hogy az üzemeltető saját döntési körébe tartozó esetleges átalakítások, változtatások miatt nem áll módunkban napijegyeket/ bérleteket, vagy azok időarányos részét visszaváltani, kivéve amennyiben az átalakítás teljes egészében akadályozza a vendéget, hogy az általa megváltott bérlettel azt a szolgáltatást igénybe vegye, amelyre a bérlet feljogosítja! (pl. mert kondibérlet esetén géppark teljes egészében nem használható, fitnesszbérlet esetén valamennyi óra megszüntetésre kerül)

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható.

A teremben mást edzésében zavarni, indokolatlanul korlátozni tilos, az emberi együttélés alapvető szabályait be kell tartani.

TILOS olyan magatartást tanúsítani, ami jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért.

Az egész létesítmény területén csak és kizárólag a megafit.hu Kft jogosult szolgáltatást nyújtani, kereskedelmi tevékenységet folytatni, így a megafit.hu Kft engedélye nélkül TILOS bármilyen szolgáltatást nyújtani, értékesíteni, marketing célú tevékenységet folytatni, szórólapot elhelyezni, hang és képfelvételt készíteni, bármi nemű tevékenységet, aktivitást szervezni, vagy akár vendégként részt venni!

Tilos az objektum területére bevinni bármilyen olyan dolgot, tárgyat, eszközt, ami alkalmas az ember testi épségének és vagy egészségének veszélyeztetésre. Tilos ételt, italt- kivéve (zárt, műanyag palackban lévő folyadék), élő állatot bevinni a létesítmény területére.

Aki nem így viselkedik, azt a terem alkalmazottjai figyelmeztethetik, szükség esetén távozásra felszólíthatják, aminek önként köteles eleget tenni!

Minden vendég köteles az eszközöket rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni és megtenni mindent annak érdekében, hogy az eszköz folyamatosan és mások által is használható állapotban maradjon. Ezért többek között ügyelni kell arra, hogy a bőrrel borított eszközökre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos!

A Házirend súlyos és/vagy szándékos megszegése a teremből való kitiltással járhat. Ha a vendég a neki felróható okból kitiltásra kerül, a megafit.hu Kft nem köteles visszaadni a jegy/vagy a bérlet fel nem használt részét, másrészt időszakosan vagy véglegesen megtagadható a beléptetése.

Az edzőteremben (edzőtérben) telefonálni, internetezni tilos, továbbá az edzőterem nem nyújt WiFi szolgáltatást.

A Cross-funkcionális edzőteremben egyszerre tartózkodó személyek számát korlátozhatja a rendelkezésre álló öltöző szekrények száma. Továbbá az eszközök hozzáférhetőségét a Vendégek száma részben korlátozhatja, így nem tudjuk garantálni, hogy jogosultsága ideje alatt adott vendég minden eszközt használni tud, vagy az általa elképzelt ideig tud használni egy adott eszközt. Mindez a pillanatnyi telítettség függvényében változhat.

A csoportos órákon és az edzőteremben mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek, akik a létesítmény területén tartózkodnak, kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a megafit.hu Kft-nek okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a megafit.hu Kft köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

A Cross-funkcionális edzőteremben dolgozó teremedzők feladatai, támogató funkciói és felelősségi szabályok

A termekben megfelelő képzettségű felkészült teremedzők tevékenykednek. Fő feladatuk a vendégek edzésének felügyelete, sérülésveszélyek elhárítása, megakadályozása. Ügyelnek a terem rendjére, az eszközök rendeltetésszerű használatára, és a jelen Házirendben foglaltak betartására. Vendégek kérésére rövid útmutatást, információt adnak a gyakorlatok helyes lebonyolításával kapcsolatban, a használt eszközök működéséről. Kérésre megmutatják a gépek, eszközök használatát, beállítását. A terem rend felügyelet keretében biztosítják, hogy a Vendégek a gépeket használat után használatra kész állapotba hozzák, ill. a Vendégek az általuk használt eszközöket a helyére helyezzék.

Az Cross-funkcionális Edzőterem területén található eszközök és szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, vagy vehetők igénybe.

A szolgáltatást igénybevevők ennek megfelelően csak a teremedzőktől kérhetnek és fogadhatnak el felvilágosítást, instrukciókat, tanácsokat! A megafit.hu Kft kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában. Harmadik személy által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a megafit.hu Kft nem vállal felelősséget.

Teremhasználat, csoportos óra és személyi edzés esetén a megafit.hu Kft csak eszközöket biztosít az edzésekhez (csoportos óra esetén útmutatást adnak edzőink a helyes elvégzéshez, személyi edzés esetén személyre szóló tanácsot nyújtunk), de a megafit.hu Kft és munkatársai nem felelősek a gyakorlatok megfelelő kivitelezéséért, (vagyis hogy a vendég el tudja szabályosan illetve megfelelő mennyiségben végezni a gyakorlatot), nem garantáljuk a vendég által elérni kívánt eredmény elérését.

Egyéb felelősségi szabályok

A megafit.hu Kft. nem vállal felelősség olyan személyi és vagy vagyoni károkért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Vendég az eszközöket, szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen veszi igénybe, vagy a kár, a jogszabályok, illetve a Házirendben foglaltak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű és így keletkező károk megtérítéséért a károkozó felel.

A Cross-funkcionális Edzőterem területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve az Edzőterem szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Minden vendégnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen a fizikai és egészségi állapota, így az ő felelőssége, hogy ezeknek megfelelő edzésformát, eszközöket (különösen figyeljen a megfelelő súlyválasztásra, ami szükséges, hogy igazodjon erőnlétéhez, fizikai, egészségügyi állapotához), szolgáltatásokat válasszon. A megafit.hu Kft mindazon esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetekért kizárja a felelősségét, amik az előzőekben felsoroltak helytelen választásból erednek.

Rendkívüli események és kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség

Minden Vendég köteles jelezni haladéktalanul a recepción az általa tapasztalt vagy tudomására jutott rendkívüli eseményeket, az edzőterem területén található eszközökben, berendezésekben bekövetkezett meghibásodást, sérülést vagy a jelen Házirendben foglaltak megsértését a további károk, károsodások megakadályozása érdekében. E kötelezettség megszegése, elmulasztása miatt keletkezett károkat köteles megtéríteni a megafit.hu Kft-nek, vagy, ha e mulasztás 3. fél sérelmét okozza, akkor annak a károsultnak, akit a kár közvetlenül ért.

Öltözőszekrényekre, értékmegőrzőre és a plasztik kártyákra, egyéb dolgokra vonatkozó felelősségi szabályok

Az értéktárgyak megőrzésére a recepción értékmegőrző vehető igénybe. A recepción található értékmegőrzőbe a megafit.hu Kft. csak és kizárólag olyan értéktárgyak elhelyezését vállalja, amelyeket az edzőtermeket igénybevevők általában magukkal szoktak hordani. 

Az öltözőszekrényben elhelyezett tárgyak megóvásának érdekében a vendégek kötelesek ellenőrizni a szekrények bezárásakor, az öltöző elhagyása előtt, hogy a szekrény ajtaja ténylegesen bezáródott-e, illetve távozás előtt kötelesek ellenőrizni, hogy a szekrényt kiürítették-e. A bérlethez vagy a napi jegyhez kapott plasztik kártyát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A megafit.hu Kft nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban (ide értve az értéktárgyakat is) bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért, illetve elvesztésért.

A megafit.hu Kft nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, ill. azok eltulajdonításáért sem, ha az a vendég felróható magatartásával összefüggő módon következik be (pl. a szekrény be nem zárása, kártya elvesztése). A megafit.hu Kft nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényekben elhelyezett értéktárgyakban (pl. készpénz, bankkártya, ékszer) bekövetkezett károkért, ill. azok eltulajdonításáért sem, függetlenül attól, hogy az a vendég felróható magatartásával összefüggő módon következik-e be.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

Felhívjuk a Vendégek figyelmét, hogy edzőtermünkben vagyonvédelmi és biztonsági célból kamerarendszer működik! A szolgáltatás igénybevételével (jegy vásárlás, bérlet váltás) ennek tényét a Vendég tudomásul veszi, egyúttal hozzájárul, és beleegyezik felvételek készítéséhez és tárolásához. A felvételeket a megafit.hu Kft. kizárólag vagyonvédelmi és biztonsági célból jogosult felhasználni. A megafit.hu Kft. a felvételeket …. –ig tárolja, azt követően megsemmisíti. A megafit.hu Kft. a felvételeket harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra hatóság, vagy jogszabály kötelezi.

A megafit.hu Kft. szolgáltatásainak, tevékenységének népszerűsítése érdekében a teremben mozgókép- és fényképfelvételeket készíthet. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Edzőterem tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a megafit.hu Kft akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. A megafit.hu Kft vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás - használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról a megafit.hu Kft előzetesen értesíti a vendégeit. Amennyiben a megafit.hu Kft az edző teremben tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgó képi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével (ide értve a weblapunkon történő on-line megjelenést is) összefüggésben a megafit.hu Kft-vel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen mozgó képi vagy képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a megafit.hu Kft-vel szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a magfit.hu Kft-vel szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos korhatár és előírások

A Cross-funkcionális edzőterem szolgáltatásait (edző terem, csoportos órák, személyi edzés) csak azon Vendégek vehetik igénybe, akik betöltötték a 16. életévüket. 18 éven aluli Vendégek a Cross-funkcionális Edzőterem szolgáltatásait (edzőterem, csoportos órák, személyi edző) csak akkor vehetik igénybe, ha azt a megafit.hu Kft felelős vezetője a Vendég szülőjének írásos hozzájárulására előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során felelős személy segíti. E személy lehet a Vendég szülője, személyi edző, szakedző.

Cross-funkcionális teremre és az edzőteremben igénybevehető szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések

16 éven aluli gyerek nem tartózkodhat a teremben.

A Cross-funkcionális teremben utcai cipő és papucs és minden féle utcai viselet (pl. utcai cipő, farmernadrág) használata tilos. A szolgáltatásokat csak megfelelő sportöltözékben lehet igénybe venni (ilyen különösen a sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág). Továbbá mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

Az edző gépek, eszközök használata során törülköző használata kötelező. 

A gépeket és az eszközöket a használatot követően a szolgáltatást igénybe vevő köteles az edzőterem által biztosított fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel letisztítani, ill. az általa használt eszközöket, gépeket alaphelyzetbe állítani, vagy a tároló helyére visszahelyezni.

A szolgáltatást igénybe vevő vendégek kötelesek úgy igénybe venni a szolgáltatásokat, hogy az mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.

Étel, ital bevitele az edzőtérbe szigorúan tilos. Ez alól csak a petpalackos ital bevitele képez kivételt.

Hintőpor, magnézium por használata tilos.

Olyan eszközök, mint pl. a kardiogépek, amik kizárólag bemelegítési célt szolgálnak, csak korlátozott ideig vehetők igénybe. Ennek időtartama maximum egy óra.

Csoportos órákra vonatkozó speciális szabályok

A csoportos órákra elő lehet jegyezni személyesen, vagy telefonon, a recepción. Minden esetben meg kell adni a kártyaszámot a foglaláshoz, így csak és kizárólag előfoglalásra csak a bérlettel rendelkező vendégeink jogosultak. A szabad helyekkel kapcsolatban érdeklődhet telefonon, vagy személyesen a recepcióstól. 

Következmény nélkül órát lemondani annak megkezdése előtt 3 órával lehetséges, ezt követően a bérlet beterhelődik attól függetlenül, hogy a vendég részt vett-e az órán, vagy sem.

Az egyes csoportos órákon különböző létszámú vendég vehet részt. Az ezzel kapcsolatos aktuális tájékoztató a recepción van elhelyezve, vagy megtalálhatja honlapunkon (hány hely van még, vagy esetleg betelt).

Az óra megkezdése előtt a résztvevő köteles leadni az órán való részvételre való jogosultságot igazoló órajegyet.

A csoportos órákon a teremben utcai cipő és papucs és minden féle utcai viselet (pl. utcai cipő, farmernadrág) használata tilos. A szolgáltatásokat csak megfelelő sportöltözékben lehet igénybe venni (ilyen különösen a sportcipő, póló, trikó, sportnadrág). Továbbá mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

Étel, ital bevitele a csoportos órákra szigorúan tilos. Ez alól csak a petpalackos ital bevitele képez kivételt.

Az órák időtartama 60 perc, ettől eltérő időtartamú órákkal kapcsolatban a recepción található részletes információ.

A csoportos órák bemelegítéssel kezdődnek. Az erről lekéső vendégek csak saját felelősségükre állhatnak be bemelegítés nélkül. Az ezzel kapcsolatos, vagy ennek elmulasztásából fakadó sérülésekért a megafit.hu Kft nem vállal felelősséget. Továbbá az edzőnek jogában áll az óráról több, mint 10 perccel elkéső Vendégeket az órára nem beengedni a többi Vendég zavarásának és egyéb baleset elkerülésének érdekében.

Az edzőnek jogában áll kitiltani azon Vendégeket is, akik megszegik a Házirendben írtakat, (különösen, ha magatartása nem méltó az edzőterem szellemiségéhez, rágógumizik, ételt fogyaszt, mobil telefont használ, vagy más magatartásával megzavarja az óra rendjét.

A csoportos órákon a vendégek kötelesek az edző utasításait követni és a csoportos órán használt eszközöket rendeltetésszerűen, és vagy az edző útmutatásának megfelelően használni. Az edző jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a megafit.hu Kft nem köteles megtéríteni az időarányosan fel nem használt időre eső hányadot.

Rendkívüli eseményről az azt észlelő Vendég elsődlegesen a recepcióst köteles haladéktalanul értesíteni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesíteni kell az alábbi szerveket:

Mentők (baleset esetén): 104

Tűzoltóság (tűz esetén): 105

Rendőrség (rendbontás esetén): 107

Általános segélyhívó (bármely vagy egyéb esetben): 112

A fenti Házirend 2017. március 22. napjától hatályos

Készült: Budapest, 2017-03-21

Jóváhagyta: Hódi László megafit.hu Kft ügyvezetője